temout
ตำแหน่งงานว่างบุคคลทั่วไป
  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการสรรหาบุคลากรและด้านบริหารค่าจ้างเงินเดือน)
  
PC Supervisor
Administrative Officer
Call Center Staff
Sales Coordinator (เจ้าหน้าที่ตรวจตลาด)
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
พนักงานขาย (PC)
  
ตำแหน่งงานว่างคนพิการ
  
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างเงินเดือน

 
 BOSS Values (Finding Job)
 

BOSS จัดฝึกอบรมทักษะการขายเบื้องต้น (Basic Selling Skills) ให้ผู้สมัครด้านการขายทุกคน เราช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) และความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าเบื้องต้น basic product knowledge เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปสัมภาษณ์งานกับลูกค้า

เราเล็งเห็นถึงความตั้งใจ และใส่ใจของผู้สมัครทุกท่าน ที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีคุณภาพ (BOSS Team) และเราจะดูแล ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในระหว่างทำงาน โดยทีมงาน (Supervisor) ที่มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานอย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับจากบริการของ BOSS

1. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. พัฒนาทักษะด้านการขาย
3. บริการแบบรวดเร็ว

 
 
 
 
 
 
 
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Slip On line
Boss Executive Search
Boss Inter-Group
jobth
jobthaiweb
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  
 
184/53-56, 59 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310