temout
ตำแหน่งงานว่างบุคคลทั่วไป
  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการสรรหาบุคลากรและด้านบริหารค่าจ้างเงินเดือน)
  
PC Supervisor
Administrative Officer
Call Center Staff
Sales Coordinator (เจ้าหน้าที่ตรวจตลาด)
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
พนักงานขาย (PC)
  
ตำแหน่งงานว่างคนพิการ
  
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างเงินเดือน

 
 บริการ
 
บริการจ้างเหมาแรงงาน

จากสถานการณ์แรงงานที่มีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้บอส เพิ่มในส่วนการให้บริการจ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับลูกค้าและสามารถเลือกใช้ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับความต้องการ ในส่วนพนักงานรายวันและพนักงานรายเดือน ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา เพิ่มยอดขายมากขึ้น เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง

อ่านต่อ... 

 
ตำแหน่งงานที่ให้บริการ

Sale force
- Product Consultant (PC) / Push Girl (PG) พนักงานส่งเสริมการขาย / พนักงานเชียร์ขายสินค้า
- Promoter พนักงานส่งเสริมการขายแบบจัดรายการ (Part -time)
- Merchandiser พนักงานจัดเรียงสินค้า

อ่านต่อ...

 
บริการจัดทำค่าจ้างเงินเดือน

BOSS ให้บริการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือนของพนักงาน (Payroll) โดยเรา จะจัดเตรียมข้อมูลเงินเดือน ประกันสังคม คำนวณภาษี รายได้ รายหักที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการจ่ายเงินสมทบเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

อ่านต่อ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Slip On line
Boss Executive Search
Boss Inter-Group
jobth
jobthaiweb
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  
 
184/53-56, 59 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310