temout
ตำแหน่งงานว่างบุคคลทั่วไป
  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านการสรรหาบุคลากรและด้านบริหารค่าจ้างเงินเดือน)
  
PC Supervisor
Administrative Officer
Call Center Staff
Sales Coordinator (เจ้าหน้าที่ตรวจตลาด)
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
พนักงานขาย (PC)
  
ตำแหน่งงานว่างคนพิการ
  
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างเงินเดือน

 
 บริการจ้างเหมาแรงงาน
 

จากสถานการณ์แรงงานที่มีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ทำให้บอส เพิ่มในส่วนการให้บริการจ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับลูกค้าและสามารถเลือกใช้ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับความต้องการ ในส่วนพนักงานรายวันและพนักงานรายเดือน ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา เพิ่มยอดขายมากขึ้น เพื่อให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง

บอสเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทที่เป็นมาตรฐานสากล และเราคำนึงถึงความลับของข้อมูลของบริษัทลูกค้าเป็นหลัก ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าการบริการของเราไม่ใช่แค่สรรหาบุคคลากร แต่เป็นอีกแผนกของบริษัท ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ปัจจุบันเรามีพนักงาน Outsource ว่า 6, 000 คน รวมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่จะช่วยเหลือบริษัทที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้านการสรรหา และ การบริหารบุคคลากร โดยครอบคลุมทุกธุรกิจของลูกค้า

 
 
 
 
 
 
 
 
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Slip On line
Boss Executive Search
Boss Inter-Group
jobth
jobthaiweb
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  
 
184/53-56, 59 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310